Regularna/do Projektu

Jak złożyć dokumenty:

Pamiętaj!

Warunkiem koniecznym do ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej jest wcześniejszy kontakt z potencjalnym opiekunem naukowym w celu uzyskania jego zgody na podjęcie się opieki promotorskiej. Oświadczenie wymaga także podpisu Przewodniczącego Rady Dyscypliny oraz Kierownika Instytutu/Katedry, w której będzie realizowana rozprawa doktorska. Załącznik możesz pobrać tutaj.

Lista proponowanych opiekunów naukowych

 

Od czego zacząć kompletowanie dokumentów?

  1. Załóż konto w Portalu Rekrutacyjnym przy użyciu prywatnego konta e-mail.
  2. Zaloguj się w Portalu Rekrutacyjnym i uzupełnij Formularz Rekrutacyjny.
  3. Po wypełnieniu formularza pojawi się możliwość wygenerowania i wydrukowania Podania o przyjęcie do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej PŁ.
  4. Podpisz Podanie oraz Klauzuę RODO.

 

Czytelne skany (.pdf) lub zdjęcia (.png, .jpg) wymaganych dokumentów należy przesłać na adres recruitment_ids@info.p.lodz.pl.

Jakość plików (ich czytelność) oraz zgodność z wymaganiami zostanie potwierdzona poprzez system – otrzymasz informację, że dokumenty zostały

zaakceptowana lub odrzucone i z jakiego powodu – musisz wówczas umieścić poprawione/poprawne dokumenty.

 

Pamiętaj o złożeniu kompletu dokumentów, pomoże Ci w tym lista wymaganych dokumentów:

1. Podanie wygenerowane z Portalu Rekrutacyjnego

2. Potwierdzenie złożenia dokumentów generowane z portalu rekrutacyjnego nie jest wymagane

3.  Dyplom (oryginał/odpis) (Dyplom musi być podpisany oraz Suplement do dyplomu lub Zaświadczenie z Dziekanatu potwierdzające obronę pracy magisterskiej

    UWAGA – angielska nazwa transcript of records

4. Załącznik 1 Oświadczenie opiekuna naukowego wraz ze wszystkimi podpisami, min. 3

5. Załącznik 5 Kwestionariusz osobowy Kandydata do ISD PŁ

6. Załącznik 6 - Oświadczenie kandydata nie jest doktorantem w innej szkole doktorskiej

7. CV/życiorys w języku angielskim + dorobek naukowy/osiągnięcia

8. Tematyka zakresu badań w języku angielskim

9. Skan zdjęcia w formacie paszportowym - 35 mm X 45 mm.
     Po przyjęciu do ISD PŁ:
     należy dostarczyć dwa zdjęcia opisane imieniem, nazwiskiem, dyscypliną - w formacie paszportowym - 35 mm X 45 mm - umieszczone w kopercie

10. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej

11. Załącznik 4 Podanie o rozmowę kwalifikacyjną na odległość

Dodatkowe załączniki tylko jeśli dotyczy

12Załącznik 2 Podanie - dotyczy tylko beneficjentów programu ,,Diamentowy grant"

13. Załącznik 8 Podanie o wybór opiekuna naukowego spoza PŁ

 

Najczęstsze błędy, których możesz uniknąć:

  1. Błędy w dokumencie przygotowywanym w Portalu Rekrutacyjnym:

- Wpisz poprawnie pełny adres zamieszkania

              - Wpisz tytuł zawodowy (np.: mgr)

- Podaj informację o kraju uzyskania świadectwa dojrzałości

  1. Błędy dotyczące niezbędnych załączników:
  • Dyplom magistra z suplementem - powinien być podpisany przez posiadacza, jeśli na dokumencie znajduje się pole na podpis (sprawdź pod zdjęciem)

 

Zanim zaaplikujesz sprawdź Portfolio grup badawczych

Strona dziala - zabbix