Wyniki oceny śródokresowej

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Komisja ds. oceny śródokresowej pozytywnie oceniła złożone przez doktorantów o numerach indeksów 801524, 801526, 801560, 801527, 801528, 801525, 801523 materiały potwierdzające realizację IPB, prezentację nt. dotychczasowych wyników badań wraz z dyskusją oraz realizację programu kształcenia.

 

INŻYNIERIA MECHANICZNA

Komisja ds. oceny śródokresowej pozytywnie oceniła złożone przez doktorantów o numerach indeksów 801568, 801529, 801530, 801563, 801532, 801565 materiały potwierdzające realizację IPB, prezentację nt. dotychczasowych wyników badań wraz z dyskusją oraz realizację programu kształcenia.

 

INŻYNIERIA CHEMICZNA

Komisja ds. oceny śródokresowej pozytywnie oceniła złożone przez doktorantów o numerach indeksów 801566, 801484, 801485, 801486, 801487, 801522materiały potwierdzające realizację IPB, prezentację nt. dotychczasowych wyników badań wraz z dyskusją oraz realizację programu kształcenia.

 

NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Komisja ds. oceny śródokresowej pozytywnie oceniła złożone przez doktorantów o numerach indeksów 801534, 801535, 801561materiały potwierdzające realizację IPB, prezentację nt. dotychczasowych wyników badań wraz z dyskusją oraz realizację programu kształcenia.

Komisja ds. oceny śródokresowej negatywnie oceniła złożone przez doktoranta o numerze indeksu 801533 materiały potwierdzające realizację IPB, prezentację nt. dotychczasowych wyników badań wraz z dyskusją oraz realizację programu kształcenia.

 

NAUKI FIZYCZNE

Komisja ds. oceny śródokresowej pozytywnie oceniła złożone przez doktorantów o numerach indeksów 801552, 801536, 801537, 801538 materiały potwierdzające realizację IPB, prezentację nt. dotychczasowych wyników badań wraz z dyskusją oraz realizację programu kształcenia.

 

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA

Komisja ds. oceny śródokresowej pozytywnie oceniła złożone przez doktorantów o numerach indeksów 801539, 801541, 801564, 801545, 801547, 801550, 801544, 801546, 801540, 801542, 801543, 801549 materiały potwierdzające realizację IPB, prezentację nt. dotychczasowych wyników badań wraz z dyskusją oraz realizację programu kształcenia.

 

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

Komisja ds. oceny śródokresowej pozytywnie oceniła złożone przez doktorantów o numerach indeksów 801516, 801559, 801517, 801519, 801520, 801521 materiały potwierdzające realizację IPB, prezentację nt. dotychczasowych wyników badań wraz z dyskusją oraz realizację programu kształcenia.

 

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA

Komisja ds. oceny śródokresowej pozytywnie oceniła złożone przez doktorantów o numerach indeksów 801479, 801481, 801554, 801483 materiały potwierdzające realizację IPB, prezentację nt. dotychczasowych wyników badań wraz z dyskusją oraz realizację programu kształcenia.

 

NAUKI CHEMICZNE

Komisja ds. oceny śródokresowej pozytywnie oceniła złożone przez doktorantów o numerach indeksów 801488, 801494, 801557, 801503, 801506, 801510, 801502, 801501, 801504, 801500, 801499, 801498, 801551, 801497, 801553, 801509, 801495, 801513, 801491, 801505, 801507, 801489, 801515 materiały potwierdzające realizację IPB, prezentację nt. dotychczasowych wyników badań wraz z dyskusją oraz realizację programu kształcenia.

 

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

Komisja ds. oceny śródokresowej pozytywnie oceniła złożone przez doktorantów o numerach indeksów 801469, 801471, 801468, 801473, 801477, 801474, 801567, 801475 materiały potwierdzające realizację IPB, prezentację nt. dotychczasowych wyników badań wraz z dyskusją oraz realizację programu kształcenia.

Treść (rozbudowana)

Strona dziala - zabbix