Wyniki oceny śródokresowej 2023r.

INŻYNIERIA MECHANICZNA

Komisja ds. oceny śródokresowej pozytywnie oceniła złożone przez wszystkich doktorantów materiały potwierdzające realizację IPB, 
prezentacje nt. dotychczasowych wyników badań wraz z dyskusją oraz realizacje programu kształcenia.

 

NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Komisja ds. oceny śródokresowej pozytywnie oceniła złożone przez doktoranta materiały potwierdzające realizację IPB, 
prezentację nt. dotychczasowych wyników badań wraz z dyskusją oraz realizację programu kształcenia.

 

MATEMATYKA

Komisja ds. oceny śródokresowej pozytywnie oceniła złożone przez wszystkich doktorantów materiały potwierdzające realizację IPB, 
prezentacje nt. dotychczasowych wyników badań wraz z dyskusją oraz realizacje programu kształcenia.

 

NAUKI FIZYCZNE

Komisja ds. oceny śródokresowej pozytywnie oceniła złożone przez wszystkich doktorantów materiały potwierdzające realizację IPB, 
prezentacje nt. dotychczasowych wyników badań wraz z dyskusją oraz realizacje programu kształcenia.

 

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

Komisja ds. oceny śródokresowej pozytywnie oceniła złożone przez wszystkich doktorantów materiały potwierdzające realizację IPB, 
prezentacje nt. dotychczasowych wyników badań wraz z dyskusją oraz realizacje programu kształcenia.

 

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Komisja ds. oceny śródokresowej pozytywnie oceniła złożone przez wszystkich doktorantów materiały potwierdzające realizację IPB, 
prezentacje nt. dotychczasowych wyników badań wraz z dyskusją oraz realizacje programu kształcenia.

 

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA, ELEKTROTECHNIKA I TECHNOLOGIE KOSMICZNE

Komisja ds. oceny śródokresowej pozytywnie oceniła złożone przez wszystkich doktorantów materiały potwierdzające realizację IPB, 
prezentacje nt. dotychczasowych wyników badań wraz z dyskusją oraz realizacje programu kształcenia.

 

NAUKI CHEMICZNE

Komisja ds. oceny śródokresowej pozytywnie oceniła złożone przez wszystkich doktorantów materiały potwierdzające realizację IPB, 
prezentacje nt. dotychczasowych wyników badań wraz z dyskusją oraz realizacje programu kształcenia.

 

INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT

Komisja ds. oceny śródokresowej pozytywnie oceniła złożone przez doktoranta materiały potwierdzające realizację IPB, 
prezentację nt. dotychczasowych wyników badań wraz z dyskusją oraz realizację programu kształcenia.

 

INŻYNIERIA CHEMICZNA

Komisja ds. oceny śródokresowej pozytywnie oceniła złożone przez wszystkich doktorantów materiały potwierdzające realizację IPB, 
prezentacje nt. dotychczasowych wyników badań wraz z dyskusją oraz realizacje programu kształcenia.

 

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

Komisja ds. oceny śródokresowej pozytywnie oceniła złożone przez wszystkich doktorantów materiały potwierdzające realizację IPB, 
prezentacje nt. dotychczasowych wyników badań wraz z dyskusją oraz realizacje programu kształcenia.

 

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA

Komisja ds. oceny śródokresowej pozytywnie oceniła złożone przez wszystkich doktorantów materiały potwierdzające realizację IPB, 
prezentacje nt. dotychczasowych wyników badań wraz z dyskusją oraz realizacje programu kształcenia.

Strona dziala - zabbix