Komisje do oceny śródokresowej 2023 r.

Treść (rozbudowana)
Komisja do oceny śródokresowej (luty 2024 r.)

INŻYNIERIA MECHANICZNA

W dniu 19 stycznia  2024, Rada dyscypliny Inżynieria Mechaniczna powołała komisję do przeprowadzenia oceny śródokresowej dla wszystkich doktorantów w dyscyplinie z naboru 2021/2022 w następującym składzie:

Przewodniczący komisji:

 • prof. dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak, Katedra Dynamiki Maszyn, Wydział Mechaniczny Politechnika Łódzka

Członkowie komisji:

 • prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski, Wydział Inżynierii Mechanicznej WAT w Warszawie
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Wojewoda, Katedra Dynamiki Maszyn, Wydział Mechaniczny Politechnika Łódzka
0
Komisje do oceny śródokresowej (wrzesień 2023 r.)

Składy Komisji właściwych dla danych dyscyplin zostaną podane do publicznej wiadomości niezwłocznie po ich powołaniu do 22 maja 2023 r.

 

NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

W dniu 19 kwietnia 2023 r., Rada dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości powołała komisję do przeprowadzenia oceny śródokresowej dla wszystkich doktorantów w dyscyplinie z naboru 2021/2022 w następującym składzie:

Przewodnicząca:

 • prof. dr hab. Agnieszka Baruk, Politechnika Łódzka 

Członkowie: 

 • dr hab. Edyta Marcinkiewicz, prof. uczelni, Politechnika Łódzka
 • prof. dr hab. Beata Glinka, Uniwersytet Warszawski 

 

INŻYNIERIA CHEMICZNA

W dniu 25 kwietnia 2023, Rada dyscypliny Inżynieria Chemiczna powołała komisję do przeprowadzenia oceny śródokresowej dla wszystkich doktorantów w dyscyplinie z naboru 2021/2022 w następującym składzie:

Przewodniczący:

 • dr hab. inż. Tomasz Ganicz, Centrum Papiernictwa i Poligrafii Politechnika Łódzka

Członkowie:

 • dr hab. inż. Piotr Dziugan, prof. uczelni, Katedra Biotechnologii Środowiskowej, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka
 • dr hab. inż. Ireneusz Grubecki, prof. uczelni, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

 

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

W dniu 21 kwietnia 2023, Rada dyscypliny Inżynieria Materiałowa powołała komisję do przeprowadzenia oceny śródokresowej dla wszystkich doktorantów w dyscyplinie
z naboru 2021/2022 w następującym składzie:

Przewodnicząca komisji: 

 • dr hab. inż. Katarzyna Majchrzyckaprof. CIOP-PIB, Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, Łódź

Członkowie komisji:

 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Matusiak, Instytut Architektury Tekstyliów, Politechnika Łódzka
 • dr hab. Mariusz Dudek, prof. uczelni, Instytut Inżynierii Materiałowej, Politechnika Łódzka

 

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA

W dniu 18 kwietnia 2023, Rada dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja powołała komisję do przeprowadzenia oceny śródokresowej dla wszystkich doktorantów w dyscyplinie z naboru 2021/2022 w następującym składzie:

Przewodniczący komisji:

 • prof. dr hab. inż. Michał Strzelecki, Politechnika Łódzka

Członkowie Komisji:

 • dr hab. inż. Przemysław Ignaciuk, prof. uczelni,  Politechnika Łódzka
 • prof. dr hab. inż. Michał Choraś, Politechnika Bydgoska

 

INŻYNIERIA MECHANICZNA

W dniu 21 kwietnia 2023, Rada dyscypliny Inżynieria Mechaniczna powołała komisję do przeprowadzenia oceny śródokresowej dla wszystkich doktorantów w dyscyplinie z naboru 2021/2022 w następującym składzie:

Przewodniczący komisji:

 • prof. dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak, Katedra Dynamiki Maszyn, Wydział Mechaniczny Politechnika Łódzka

Członkowie komisji:

 • dr hab. Paweł Malinowski, prof. IMP PAN, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
 • dr hab. inż. Leszek Czechowski, Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Wydział Mechaniczny Politechnika Łódzka

NAUKI FIZYCZNE

W dniu 12 maja 2023, Rada dyscypliny Nauki Fizyczne  powołała komisję do przeprowadzenia oceny śródokresowej dla wszystkich doktorantów
w dyscyplinie z naboru 2021/2022 w następującym składzie:

Przewodnicząca komisji:

 • dr hab. inż. Jaromir Tosiek, prof. uczelni, Politechnika Łódzka

Członkowie komisji:

 • dr hab. inż. Magdalena Włodarska, Politechnika Łódzka
 • dr hab. Rafał Kotyński, Uniwersytet Warszawski

 

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

W dniu 11 maja 2023, Rada dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia powołała komisję do przeprowadzenia oceny śródokresowej dla wszystkich doktorantów
w dyscyplinie z naboru 2021/2022 w następującym składzie:

Przewodnicząca komisji:

 • prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz, Politechnika Łódzka

Członkowie komisji:

 • prof. dr hab. inż. Grażyna Budryn, Politechnika Łódzka
 • prof. dr hab. Urszula Gawlik – Dziki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

W dniu 12 maja 2023, Rada dyscypliny Architektura i Urbanistyka powołała komisję do przeprowadzenia oceny śródokresowej dla wszystkich doktorantów
w dyscyplinie z naboru 2021/2022 w następującym składzie:

Przewodnicząca komisji:

 • dr hab. inż. arch. Małgorzata Hanzl, Politechnika Łódzka

Członkowie komisji: 

 • dr hab. inż. arch. Michał Domińczak, Politechnika Łódzka
 • dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski, prof. PK, Politechnika Krakowska

 

NAUKI CHEMICZNE

W dniu 15 maja 2023, Rada dyscypliny Nauki Chemiczne powołała komisję do przeprowadzenia oceny śródokresowej dla wszystkich doktorantów
w dyscyplinie z naboru 2021/2022 w następującym składzie:

Przewodniczący komisji:

 • prof. dr hab. inż. Wojciech Wolf, Politechnika Łódzka

Członkowie komisji:

 • prof. dr hab. Grzegorz Celichowski, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Agnieszka Olejniczak, prof. instytutu, Instytut Biologii Medycznej PAN w Łodzi

 

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA, ELEKTROTECHNIKA I TECHNOLOGIE KOSMICZNE

W dniu 16 maja 2023, Rada dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie kosmiczne powołała komisję do przeprowadzenia oceny śródokresowej dla wszystkich doktorantów w dyscyplinie z naboru 2021/2022 w następującym składzie:

Przewodniczący komisji:

 • dr hab. inż. Jacek Kabziński, prof. uczelni, Politechnika Łódzka

Członkowie komisji:

 • dr hab. inż. Paweł Dworak, prof. uczelni, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • dr hab. inż. Dariusz Makowski, prof. uczelni, Politechnika Łódzka

 

INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT

W dniu 17 maja 2023, Rada dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport  powołała komisję do przeprowadzenia oceny śródokresowej dla wszystkich doktorantów w dyscyplinie z naboru 2021/2022 w następującym składzie:

Przewodniczący komisji:

 • prof. dr hab. inż. Marcin Kamiński, Politechnika Łódzka

Członkowie Komisji:

 • prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin, Politechnika Łódzka
 • dr hab. inż. Michał Guminiak, prof. uczelni PP, Politechnika Poznańska

 

MATEMATYKA

W dniu 11 maja 2023, Rada dyscypliny Matematyka powołała komisję do przeprowadzenia oceny śródokresowej dla doktorantki mgr. Aleksandry Świątczak z naboru 2021/2022 w następującym składzie:

Przewodniczący komisji:

 • prof. dr hab. Marek Balcerzak, Politechnika Łódzka

Członkowie komisji:

 • dr hab. Marek Galewski, Politechnika Łódzka
 • dr hab. Eliza Jabłońska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 

W dniu 11 maja 2023, Rada dyscypliny Matematyka powołała komisję do przeprowadzenia oceny śródokresowej dla doktorantki mgr. Agnieszki Widz z naboru 2021/2022 w następującym składzie:

 Przewodniczący komisji:

 • prof. dr hab. inż. Jacek Jachymski, Politechnika Łódzka

Członkowie komisji:

 • dr hab. Tomasz Filipczak, Politechnika Łódzka
 • dr hab. Eliza Jabłońska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

0

Strona dziala - zabbix