Rada Naukowa ISD PŁ

Do kompetencji Rady Naukowej ISD PŁ należy m.in:

 •     określanie głównych kierunków działalności i rozwoju ISD PŁ;
 •     dokonywanie przeglądu i oceny programów kształcenia realizowanych w ramach ISD PŁ;

 

W skład Rady Naukowej ISD PŁ wchodzą:

 

1. Prorektor ds. Nauki PŁ: prof. dr hab inż. Łukasz Albrecht

    Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Przemysław Perlikowski

    Zastępca Przewodniczącego: dr hab. Marek Galewski, prof. uczelni

 

2. Przedstawiciele dyscyplin naukowych:

 

 • Inżynieria materiałowa

dr hab. inż. Hieronim Szymanowski, prof. uczelni

dr hab. inż. Marcin Barburski, prof. uczelni

 

 • Inżynieria mechaniczna

prof. dr hab. inż. Przemysław Perlikowski

dr hab. inż. Damian Obidowski, prof. uczelni

 

 • Automatyka, elektronika i elektrotechnika

dr hab. inż. Stanisław Hałgas, prof. uczelni

dr hab. inż. Maciej Sibiński, prof. uczelni

 

 • Informatyka techniczna i telekomunikacja

dr hab. inż. Piotr Szczypiński, prof. uczelni

dr hab. inż. Piotr Lipiński, prof. uczelni

 

 • Nauki chemiczne

prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński

dr hab. inż. Beata Brożek-Płuska, prof. uczelni

 

 • Technologia żywności i żywienia

dr hab. inż. Radosław Bonikowski, prof. uczelni

prof. dr hab. inż. Alina Kunicka-Styczyńska

 

 • Inżynieria lądowa i transport

dr hab. inż. Marcin Koniorczyk, prof. uczelni

dr hab. inż. Piotr Ostrowski

 

 • Architektura i urbanistyka

dr hab. n.t. Artur Zaguła, prof. uczelni

dr inż. arch. Katarzyna Janicka-Świerguła

 

 • Nauki o zarządzaniu i jakości

dr hab. inż. Magdalena Grębosz, prof. uczelni

dr hab. inż. Edyta Marcinkiewicz, prof. uczelni

 

 • Inżynieria chemiczna

dr hab. inż. Andrzej Obraniak, prof. uczelni

dr hab. inż. Magdalena Orczykowska

 

 • Matematyka

dr hab. Marek Galewski, prof. uczelni

dr hab. Włodzimierz Fechner, prof. uczelni

 

 • Nauki fizyczne

prof. dr hab. inż. Katarzyna Pernal

prof. dr hab. inż. Jolanta Prywer

 

 • Przedstawiciele doktorantów:

Katarzyna Włodarczyk

Monika Kaczmarek

Paweł Czapski