Dofinansowanie konferencji

 

.

Szanowni Doktoranci,

Możecie ubiegać się o dofinansowanie do konferencji i szkoleń w maksymalnej wysokości 1800 zł.

Regulamin i formularze wniosków znajdują się w załączniku na dole strony.  Wniosek należy złożyć w sekretariacie Prorektora ds. Nauki.

Środki przyznawane przez Prorektora Właściwego ds. Nauki przeznaczane są na dofinansowanie:

  • uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach naukowych w dziedzinie doktoryzowania,
  • uczestnictwa w szkoleniach krajowych i międzynarodowych w dziedzinie doktoryzowania.

Warunkiem otrzymania stypendium konferencyjnego jest złożenie kompletu dokumentów do 15. dnia miesiąca poprzedzającego okres przyznania dotacji:

do 15 grudnia (I transza),

do 15 marca (II transza),

do 15 czerwca (III transza),

do 15 września (IV transza).

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych plikach.

Strona dziala - zabbix