Kontakt

Image
.

 

Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Politechniki Łódzkiej

ul. Żeromskiego 116, 90-543 Łódź, budynek A33

II piętro, pokój 210

tel. +48 42 631-28-55, isd@adm.p.lodz.pl
Adres do korespondencji:
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź
 
Image
.

 

 
Numer telefonu +48 42 631-28-55, 

 
 
Image
.
 
Adres e-mail isd@adm.p.lodz.pl

 

 

 

.

 

dr hab. inż. Agnieszka Ruppert, prof. uczelni - Dyrektor

 

Obsługą administracyjną doktorantów Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej zajmują się:

 

.

 
 
dr inż. Monika Nastarowicz - specjalista

Polecenia wypłat, ocena śródokresowa, rekrutacja, kształcenie, doktorat wdrożeniowy

tel. +48 42 631-28-55

 

.

 
 
mgr Katarzyna Margas - specjalista

Obsługa doktorantów, rekrutacja

tel. +48 42 631-28-55

 

.

 

 

mgr Ewelina Miłosz-Sobierajska - specjalista

Kształcenie, rekrutacja

tel. +48 42 631-28-57

 

.

 

mgr Marzena Jankowska - referent

tel. +48 42 631-28-55

 

.

 

 

Joanna Supera - referent

Doktorat wdrożeniowy

tel. +48 42 631-28-60

 

.

 

 

 

 

mgr Aleksandra Szczerbaniak - referent

Projekt NAWA STER

tel. +48 42 631-28-57

 Zdjęcie zostało sfinansowane ze środków Projektu „Curriculum for advanced doctoral education & training – CADET Academy of TUL” realizowanego w ramach programu STER NAWA
Image
.
Treść (rozbudowana)

Strona dziala - zabbix