Procedura aktywowania hasła dostępowego do platformy WIKAMP, poczty doktoranckiej - dla doktorantów I roku

Aktywuj swoje konto !!!

Jeśli zakwalifikowałeś/łaś się do ISD PŁ nadszedł czas na aktywowanie konta:

  1. Aktywowanie konta odbywa się pod adresem https://aktywacja.p.lodz.pl, w którym po zalogowaniu swoimi danymi rekrutacyjnymi, pojawi się dostęp do linku aktywacji konta uczelnianego.
  2. Aktywacja polega na podaniu własnego hasła do konta.

Identyfikatorem staje się nazwa użytkownika w postaci imie.nazwisko@dokt.p.lodz.ploraz hasło podane podczas aktywacji.

Strona dziala - zabbix