Komisje do oceny śródokresowej

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

W dniu 22 kwietnia 2022, Rada dyscypliny Inżynieria Materiałowa powołała komisję do przeprowadzenia oceny śródokresowej dla wszystkich doktorantów w dyscyplinie z naboru 2020/2021 w następującym składzie:

Przewodnicząca:  

 • dr hab. inż. Katarzyna Majchrzycka, prof. CIOP-PIB, Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, Łódź.

Członkowie: 

 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Matusiak, Instytut Architektury Tekstyliów, Politechnika Łódzka.
 • dr hab. Mariusz Dudek, prof. uczelni, Instytut Inżynierii Materiałowej, Politechnika Łódzka.

 

INŻYNIERIA MECHANICZNA

W dniu 22 kwietnia 2022, Rada dyscypliny Inżynieria Mechaniczna powołała komisję do przeprowadzenia oceny śródokresowej dla wszystkich doktorantów w dyscyplinie z naboru 2020/2021 w następującym składzie:

Przewodnicząca:

 • prof. dr hab. inż. Maria Kotełko, Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Wydział Mechaniczny Politechnika Łódzka

            Członkowie:

 • dr hab. inż. Łukasz Jankowski, prof. uczelni, Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
 • dr hab. Dawid Dudkowski, Katedra Dynamiki Maszyn, Wydział Mechaniczny Politechnika Łódzka

 

INŻYNIERIA CHEMICZNA

W dniu 27 kwietnia 2022, Rada dyscypliny Inżynieria Chemiczna powołała komisję do przeprowadzenia oceny śródokresowej dla wszystkich doktorantów w dyscyplinie z naboru 2020/2021 w następującym składzie:

Przewodniczący:

 • dr hab. inż. Tomasz Ganicz, Centrum Papiernictwa i Poligrafii Politechnika Łódzka

            Członkowie:

 • dr hab. inż. Piotr Dziugan, prof. uczelni, Katedra Biotechnologii Środowiskowej, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka
 • dr hab. inż. Ireneusz Grubecki, prof. uczelni, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

 

NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

W dniu 26 kwietnia 2022, Rada dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości powołała komisję do przeprowadzenia oceny śródokresowej dla wszystkich doktorantów w dyscyplinie z naboru 2020/2021 w następującym składzie:

Przewodnicząca:

 • prof. dr hab. Agnieszka Baruk, Instytut Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju, Politechnika Łódzka

            Członkowie:

 • prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś, Katedra Zachowań Organizacyjnych i Marketingu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Anna Adamik, prof. uczelni, Instytut Zarządzania, Politechnika Łódzka

 

NAUKI FIZYCZNE

W dniu 26 kwietnia 2022, Rada dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja powołała komisję do przeprowadzenia oceny śródokresowej dla wszystkich doktorantów w dyscyplinie z naboru 2020/2021 w następującym składzie:

Przewodnicząca:  

 • dr hab. inż. Adam Chudecki, prof. uczelni, Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki, Politechnika Łódzka.

Członkowie: 

 • dr hab. inż. Magdalena Włodarska, Instytut Fizyki, Politechnika Łódzka.
 • prof. dr hab. inż. Grzegorz Sęk, Katedra Fizyki Doświadczalnej, Politechnika Wrocławska.

 

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA

W dniu 26 kwietnia 2022, Rada dyscypliny Informatyka techniczna i telekomunikacja powołała komisję do przeprowadzenia oceny śródokresowej dla doktorantów o numerze indeksu  801539, 801541, 801564, 801545, 801547, 801550 z naboru 2020/2021 w następującym składzie:

Przewodnicząca:  

 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Ślot, Instytut Informatyki Stosowanej, Politechnika Łódzka.

Członkowie: 

 • dr hab. inż. Michał Morawski, Instytut Informatyki, Politechnika Łódzka.
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Byrski, Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

___

W dniu 26 kwietnia 2022, Rada dyscypliny Informatyka techniczna i telekomunikacja powołała komisję do przeprowadzenia oceny śródokresowej dla doktorantów o numerze indeksu 801540, 801542, 801543, 801549, 801544, 801546 z naboru 2020/2021 w następującym składzie:

Przewodnicząca:  

 • prof. dr hab. inż. Adam Niewiadomski, Instytut Informatyki, Politechnika Łódzka.

Członkowie: 

 • dr hab. Szymon Grabowski, prof. uczelni, Instytut Informatyki Stosowanej, Politechnika Łódzka.
 • prof. dr hab. inż. Robert Nowicki, Katedra Inteligentnych Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska.

 

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

W dniu 4 maja 2022, Rada dyscypliny Technologia żywności i żywienia powołała komisję do przeprowadzenia oceny śródokresowej dla wszystkich doktorantów w dyscyplinie z naboru 2020/2021 w następującym składzie:

Przewodnicząca:

 • prof. dr hab. inż. Elżbieta Klewicka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka.

Członkowie:

 • dr. hab. inż. Justyna Rosicka-Kaczmarek, prof. uczelni, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka.
 • dr hab. inż. Anna Zadernowska, prof. UWM, Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA

W dniu 10 maja 2022, Rada dyscypliny Automatyka, elektronika i elektrotechnika powołała komisję do przeprowadzenia oceny śródokresowej dla doktorantów o numerze indeksu  801478, 801479 z naboru 2020/2021 w następującym składzie:

Przewodniczący:  

 • dr hab. inż. Jacek Kabziński, prof. uczelni, Instytut Automatyki, Politechnika Łódzka.

Członkowie: 

 • prof. dr hab. inż. Bogusław Więcek, Instytut Elektroniki, Politechnika Łódzka.
 • dr hab inż. Paweł Dworak, prof. uczelni, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Elektryczny; Katedra Automatyki i Robotyki

___

W dniu 10 maja 2022, Rada dyscypliny Automatyka, elektronika i elektrotechnika powołała komisję do przeprowadzenia oceny śródokresowej dla doktorantów o numerze indeksu  801480, 801482 z naboru 2020/2021 w następującym składzie:

Przewodniczący:  

 • dr hab. inż. Jacek Kabziński, prof. uczelni, Instytut Automatyki, Politechnika Łódzka.

Członkowie: 

 • dr hab. inż. Irena Wasiak, prof. uczelni, Instytut Elektroenergetyki, Politechnika Łódzka.
 • dr hab inż. Paweł Dworak, prof. uczelni, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Elektryczny; Katedra Automatyki i Robotyki

___

W dniu 10 maja 2022, Rada dyscypliny Automatyka, elektronika i elektrotechnika powołała komisję do przeprowadzenia oceny śródokresowej dla doktoranta o numerze indeksu  801554 z naboru 2020/2021 w następującym składzie:

Przewodniczący:  

 • dr hab. inż. Jacek Kabziński, prof. uczelni, Instytut Automatyki, Politechnika Łódzka.

Członkowie: 

 • dr hab. inż. Łukasz Szymański, prof. uczelni, Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych, Politechnika Łódzka.
 • dr hab inż. Paweł Dworak, prof. uczelni, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Elektryczny; Katedra Automatyki i Robotyki

___

W dniu 10 maja 2022, Rada dyscypliny Automatyka, elektronika i elektrotechnika powołała komisję do przeprowadzenia oceny śródokresowej dla doktorantów o numerze indeksu  801481, 801483 z naboru 2020/2021 w następującym składzie:

Przewodniczący:  

 • dr hab. inż. Jacek Kabziński, prof. uczelni, Instytut Automatyki, Politechnika Łódzka.

          Członkowie: 

 • prof. dr hab. inż. Marcin Janicki, Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych, Politechnika Łódzka.
 • dr hab inż. Paweł Dworak, prof. uczelni, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Elektryczny; Katedra Automatyki i Robotyki

 

NAUKI CHEMICZNE

W dniu 11 maja 2022, Rada dyscypliny Nauki chemiczne powołała komisję do przeprowadzenia oceny śródokresowej dla doktorantów o numerze indeksu  801491, 801513, 801551, 801497, 801498, 801499, 801509, 801553, 801500, 801495 z naboru 2020/2021 w następującym składzie:

Przewodniczący:  

 • prof. dr hab. inż. Tomasz Janecki , Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej, Instytut Chemii Organicznej, Politechnika Łódzka.

Członkowie: 

 • dr hab. Agnieszka Olejniczak, prof. uczelni, Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Gajda, Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej, Instytut Chemii Organicznej, Politechnika Łódzka

___

W dniu 11 maja 2022, Rada dyscypliny Nauki chemiczne powołała komisję do przeprowadzenia oceny śródokresowej dla doktorantów o numerze indeksu  801504, 801494, 801557, 801503, 801506, 801510, 801502, 801501, 801488 z naboru 2020/2021 w następującym składzie

Przewodniczący:  

 • dr hab. inż. Joanna Pietrasik, prof. uczelni, Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej, Instytut Technologii Polimerów i Barwników, Politechnika Łódzka.

            Członkowie: 

 • prof. dr hab. inż. Piotr Ulański, Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej, Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka.
 • dr hab. Ireneusz Piwoński, prof. uczelni, Uniwersytet Łódzki, Katedra Technologii i Chemii Materiałów

___

W dniu 11 maja 2022, Rada dyscypliny Nauki chemiczne powołała komisję do przeprowadzenia oceny śródokresowej dla doktorantów o numerze indeksu 801507, 801489, 801511, 801508, 801505, 801515 z naboru 2020/2021 w następującym składzie:

Przewodniczący:  

 •  prof. dr hab. inż. Leszek Klimek, Zakład Technik Dentystycznych, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Członkowie: 

 • prof. dr hab.  Jacek Ulański, Wydział Chemiczny Politechnki Łódzkiej, Katedra Fizyki Molekularnej, Politechnika Łódzka.
 • dr hab. inż. Sławomir Kadłubowski, prof. uczelni, Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej, Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej

 

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

W dniu 28 kwietnia 2022, Rada dyscypliny Architektura i Urbanistyka powołała komisję do przeprowadzenia oceny śródokresowej dla doktorantów o numerze indeksu  801469, 801471 z naboru 2020/2021 w następującym składzie:

Egzaminator zewnętrzny:  

 • dr hab. inż arch. Tomasz Kozłowski, prof. uczelni, Politechnika Krakowska

Egzaminatorzy wewnętrzni: 

 • dr hab. inż arch. Małgorzata Hanzl, Politechnika Łódzka, Instytut Architektury i Urbanistyki.
 • dr hab. inż arch. Bolesław Stelmach, prof. uczelni, Politechnika Łódzka, Instytut Architektury i Urbanistyki

___

W dniu 28 kwietnia 2022, Rada dyscypliny Architektura i Urbanistyka powołała komisję do przeprowadzenia oceny śródokresowej dla doktorantów o numerze indeksu  801475 z naboru 2020/2021 w następującym składzie:

Egzaminator zewnętrzny:  

 • dr hab. inż arch. Tomasz Kozłowski, prof. uczelni, Politechnika Krakowska

Egzaminatorzy wewnętrzni: 

 • dr hab. inż arch. Bartosz Walczak, prof. uczelni, Politechnika Łódzka, Instytut Architektury i Urbanistyki
 • dr hab. inż. arch. Jacek Wesołowski, prof. uczelni, Politechnika Łódzka, Instytut Architektury i Urbanistyki

___

W dniu 28 kwietnia 2022, Rada dyscypliny Architektura i Urbanistyka powołała komisję do przeprowadzenia oceny śródokresowej dla doktorantów o numerze indeksu  801468 z naboru 2020/2021 w następującym składzie:

Egzaminator zewnętrzny:  

 • dr hab. inż arch. Tomasz Kozłowski, prof. uczelni, Politechnika Krakowska

Egzaminatorzy wewnętrzni: 

 • dr hab. inż. arch. Jan Salm, prof. uczelni, Politechnika Łódzka, Instytut Architektury i Urbanistyki
 • dr hab. inż arch. Bartosz Walczak, prof. uczelni, Politechnika Łódzka, Instytut Architektury i Urbanistyki

___

W dniu 28 kwietnia 2022, Rada dyscypliny Architektura i Urbanistyka powołała komisję do przeprowadzenia oceny śródokresowej dla doktorantów o numerze indeksu  801477, 801473 z naboru 2020/2021 w następującym składzie:

Egzaminator zewnętrzny:  

 • dr hab. inż arch. Tomasz Kozłowski, prof. uczelni, Politechnika Krakowska

Egzaminatorzy wewnętrzni: 

 • dr hab. inż. arch. Anetta Kepczyńska - Walczak, prof. uczelni, Politechnika Łódzka, Instytut Architektury i Urbanistyki.
 • prof. dr hab. inż arch. Marek Pabich, Politechnika Łódzka, Instytut Architektury i Urbanistyki

___

W dniu 28 kwietnia 2022, Rada dyscypliny Architektura i Urbanistyka powołała komisję do przeprowadzenia oceny śródokresowej dla doktorantów o numerze indeksu  801474, 801567 z naboru 2020/2021 w następującym składzie:

Egzaminator zewnętrzny:  

 • dr hab. inż arch. Tomasz Kozłowski, prof. uczelni, Politechnika Krakowska

Egzaminatorzy wewnętrzni: 

 • dr hab. inż arch. Bolesław Stelmach, prof. uczelni, Politechnika Łódzka, Instytut Architektury i Urbanistyki
 • dr hab. inż. arch. Jacek Wesołowski, prof. uczelni, Politechnika Łódzka, Instytut Architektury i Urbanistyki

Strona dziala - zabbix