Ubezpieczenie OC i NNW

Image
.

 

Doktorancie! Pamiętaj aby wykupić ubezpieczenie na nowy rok akademicki 2023/2024

 

  • W celu potwierdzenia ubezpieczenia należy zgłosić się do Biura ISD PŁ z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia w INTERRISK TU SA VIG otrzymanym na twój adres e-mail.
  • Zachowaj potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia za pośrednictwem platformy EDU Plus otrzymane po zalogowaniu się i zawarciu umowy na swój adres e-mail do ewentualnego zgłoszenia szkody w INTERRISK TU SA VIG.

 

Okresy ubezpieczenia

Ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, w roku akademickim 2023/2024 funkcjonuje w następujących opcjach:

Termin zawarcia umowy ubezpieczenia           Okres obowiązywania ubezpieczenia

luty 2024

od dnia następnego po opłaceniu składki – do 31 stycznia 2025

marzec 2024

od dnia następnego po opłaceniu składki – do 28 lutego 2025

kwiecień 2024

od dnia następnego po opłaceniu składki – do 31 marca 2025

maj 2024

od dnia następnego po opłaceniu składki – do 30 kwietnia 2025

czerwiec 2024

od dnia następnego po opłaceniu składki – do 31 maja 2025

 

ZGŁASZANIE SZKÓD

Aby zgłosić szkodę objętą ubezpieczeniem firmy InterRisk proszę kontaktować się bezpośrednio z przedstawicielami firmy ubezpieczeniowej za pośrednictwem strony internetowej, infolinii lub bezpośrednio w placówce firmy ubezpieczeniowej InterRisk.
W przypadku szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej powstałych w mieniu Politechniki Łódzkiej należy wypełnić „Oświadczenie do szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym” dostępne w dziekanatach Państwa wydziałów.

Likwidacja szkód pod nr telefonu 22-575-25-25
Mail : szkody@interrisk.pl lub przez stronę internetową www.interrisk.pl

 

PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY EDU PLUS UMIESZCZONEJ W PONIŻEJ PODANYM LINKU

POLISA NNW ORAZ OC W ŻYCIU PRYWATNYM

1)  Wejdź na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

2) Podaj numer ID Klienta: 7k2rh

 

Oferta przewiduje IV Warianty ubezpieczenia

1. Składka 79 zł – Suma Ubezpieczenia NNW 50 000 zł + OC 10 000 zł 

2. Składka 91 zł – Suma Ubezpieczenia NNW 60 000 zł + OC 10 000 zł

3. Składka 106 zł – Suma Ubezpieczenia NNW 80 000 zł + OC 20 000 zł

4. Składka 135 zł – Suma Ubezpieczenia NNW 100 000 zł + OC 50 000 zł

 

Zapoznaj się z ofertą i dokonaj zakupu ubezpieczenia jak najszybciej, aby mieć pełną ochronę.

 

Ubezpieczenia w PŁ w roku akademickim 2023/2024

Fundacja Politechniki Łódzkiej na podstawie porozumienia z Politechniką Łódzką odpowiada za wyłonienie najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i doktorantów PŁ.

 

Zachowaj potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia za pośrednictwem platformy EDU Plus otrzymane po zalogowaniu się i zawarciu umowy na swój adres e-mail do ewentualnego zgłoszenia szkody w INTERRISK TU SA VIG.

 

Aktualne informacje dot. ubezpieczenia NNW i OC są dostępne na stronie www.fundacja.p.lodz.pl

Strona dziala - zabbix