Ubezpieczenie OC i NNW

Image
.

Szanowni Doktoranci,

 

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące ubezpieczenie OC i NNW. Do wykupienia tego ubezpieczenie nie jest potrzebny numer albumu (system wymaga nr PESEL)!

 

Pamiętaj, że aby wykupić ubezpieczenie w INTERRISK TU SA VIG na rok akademicki 2022/2023 możesz to zrobić TYLKO i WYŁĄCZNIE poprzez PLATFORMĘ EDU PLUS umieszczoną w poniżej podanym linku:

 

POLISA NNW ORAZ OC W ŻYCIU PRYWATNYM

1)  Wejdź na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

2) Podaj numer ID Klienta: zkul4

 

Wykonanie przelewu na inny, nieaktualny rachunek bankowy, niezgodnie z ww. procedurą skutkuje nie zawarciem umowy ubezpieczenia i brakiem ochrony w zakresie NNW i OC w życiu prywatnym!

 

W celu potwierdzenia ubezpieczenia należy zgłosić się do Biura ISD PŁ wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia w INTERRISK TU SA VIG otrzymane na swój adres e-mail.

 

Zachowaj potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia za pośrednictwem platformy EDU Plus otrzymane po zalogowaniu się i zawarciu umowy na swój adres e-mail do ewentualnego zgłoszenia szkody w INTERRISK TU SA VIG.

 

Aktualne informacje dot. ubezpieczenia NNW i OC są dostępne na stronie www.fundacja.p.lodz.pl

Strona dziala - zabbix