Administracja

 

dr hab. inż. Agnieszka Ruppert, prof. uczelni - Dyrektor

 

Obsługą administracyjną doktorantów Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej zajmują się:

 

mgr Katarzyna Margas - specjalista
Obsługa doktorantów, rekrutacja
tel. +48 42 631-28-55

mgr Ewelina Miłosz-Sobierajska - specjalista
Kształcenie, rekrutacja - cudzoziemcy
tel. +48 42 631-28-57

mgr inż. Marta Romaniszyn - referent
Projekt POWER, ocena śródokresowa
tel. +48 42 631-28-55

Joanna Supera - referent
Doktorat wdrożeniowy
tel. +48 42 631-28-60

mgr Aleksandra Szczerbaniak - referent
Projekt NAWA STER
tel. +48 42 631-28-57

 

Strona dziala - zabbix