Stypendium Doktoranckie

Image
.

 

Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Politechniki Łódzkiej wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska biznesowego, jak i samorządu, stawia na działania  o charakterze innowacyjnym służące zrównoważonemu rozwojowi miast i regionu łódzkiego. Urząd Marszałkowski odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu przyszłej oferty dydaktycznej Politechniki Łódzkiej dostosowanej do wymogów lokalnego rynku pracy. 

Z przyjemnością informujemy, że nawiązaliśmy współpracę z Samorządem Województwa Łódzkiego, która zaowocowała przyznaniem Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Politechniki Łódzkiej dotacji celowej na rok 2024. Środki te w całości zostaną przeznaczone na wydatki bieżące w zakresie realizacji projektu polegającego na wsparciu Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej. Dotacja zostanie przeznaczona na wypłatę stypendiów doktoranckich doktorantom kształcącym się w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej, którzy realizują innowacyjne projekty badawcze kluczowe dla rozwoju technologicznego regionu łódzkiego. 

Treść (rozbudowana)
Deklaracji dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych

Drodzy Doktoranci,

podobnie jak w ubiegłym roku prosimy o wypełnienie deklaracji dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych (załączniki 1 i 2  do Komunikatu Rektora Politechniki Łódzkiej w sprawie trybu wypłaty stypendium doktoranckiego oraz zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego doktorantów kształcących się  w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Politechniki Łódzkiej z dnia 30 sierpnia 2023 r.)

Termin dostarczenia wszystkich wymaganych załączników upływa 14września 2023r. (prosimy o przybycie w godzinach pracy Biura).

Zespół ISD PŁ

0

Strona dziala - zabbix