Stypendium Doktoranckie

Drodzy Doktoranci,

podobnie jak w ubiegłym roku prosimy o wypełnienie deklaracji dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych (załączniki 1, 2 i 3 do Komunikatu Rektora Politechniki Łódzkiej w sprawie trybu wypłaty stypendium doktoranckiego oraz zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego doktorantów odbywających staż doktorski w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Politechniki Łódzkiej z dnia 26 sierpnia 2022 r.)

Termin dostarczenia wszystkich wymaganych załączników upływa 14 października 2022 r. (prosimy o przybycie w godzinach pracy Biura).

Zespół ISD PŁ

Strona dziala - zabbix