Akademiki - zakwaterowanie

Image
.
Image
.

 

Szanowni Kandydaci,

Szanowni Doktoranci,


Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące zakwaterowania w domu studenckim na Osiedlu Akademickim Politechniki Łódzkiej.


Zapoznaj się z następującymi dokumentami, sprawdź: 

1. Regulamin zakwaterowania  

2. Opłaty za zakwaterowanie 

3. Zasady pobierania kaucji 

4. Wniosek o zakwaterowanie do domu studenckiego nr Ido domu studenckiego nr IX

5. Deklaracja 

6. Kwestionariusz osobowy 

7. Potwierdzenie przewidywanego terminu przyjazdu 

8. Potwierdzenie z biura ISD o przyjęciu do ISD PŁ

 

Wnioski o zakwaterowanie rozpatrywane są przez Komisję ds. Zakwaterowań działającą przy Samorządzie Doktorantów w terminach określonych przez Komisję DCA. W celu skontaktowania się z Komisją DCA należy napisać na adres: zakwaterowania.dokt@info.p.lodz.pl.

W celu złożenia wniosku należy przesłać komplet dokumentów na adres zakwaterowania.dokt@info.p.lodz.pl.

Komisja DCA obraduje w wyznaczonych terminach, jednak istnieje możliwość zorganizowania posiedzenia po terminie, w celu indywidualnego rozpatrzenia wniosków. W takiej sytuacji prosimy o kontakt z zakwaterowania.dokt@info.p.lodz.pl

 

WAŻNE 1!

Prosimy o przekazanie informacji o przewidywanej dacie przyjazdu (załącznik nr 7) i umieszczenie jej w mailu na adres zakwaterowania.dokt@info.p.lodz.pl. Ponadto prosimy pamiętać, że pokój będzie zarezerwowany na okres jednego miesiąca (30 dni) od daty spodziewanego przyjazdu. W przypadku opóźnienia przyjazdu należy dostarczyć wniosek o przedłużenie terminu wraz z uzasadnieniem oraz kopię dokumentu potwierdzającego okoliczności (dlaczego nastąpiło opóźnienie). 

W przypadku pozytywnej decyzji o zakwaterowaniu, dopełnienie formalności następuje poprzez złożenie osobiście w wersji papierowej wszystkich wymaganych dokumentów po przyjeździe - wniosku i załączników. 

W przypadku ubiegania się o pokój małżeński dla małżonka lub partnera prosimy o dostarczenie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego stan cywilny. 

WAŻNE 2!

W przypadku wykonywania kopii paszportu prosimy o przekreślenie kopii długopisem i wpisanie na dole strony "Udostępniam kopię paszportu w celu zakwaterowania" oraz umieszczenie daty i własnoręcznego podpisu.

WAŻNE 3!!!

Proszę połączyć wszystkie pliki w jeden plik i nazwać ImięNazwisko_IDS np. AnnaKowalska_IDS. Plik powinien składać się z:

1. Wniosek o zakwaterowanie

2. Kopia paszportu ze wskazaną adnotacją jak w "WAŻNE 2"

3. Podpisane Oświadczenie (dwa podpisy, każdy pod oświadczeniem) - pliki załączone na dole strony

4. Kopia potwierdzenia przyjęcia do ISD PŁ.

5. Potwierdzenie przewidywanej daty przyjazdu

6. Dokument potwierdzający stan cywilny (jeśli dotyczy)

WAŻNE 4!!!

Zaraz po przyjeździe do Polski prosimy o kontakt z Biurem ISD PŁ w celu uzyskania niezbędnych pieczątek i potwierdzenia z biura ISD PŁ (sekcja H we Wniosku o zakwaterowanie), ponieważ wszystkie dokumenty należy złożyć w formie papierowej (oryginały) w domu studenckim, oprócz potwierdzenia przyjęcia do ISD - może to być kopia dokumentu.

 

OGŁOSZENIE

Zespół ds. Zakwaterowania Doktorantów PŁ uprzejmie informuje, iż doktoranci zainteresowani zamieszkaniem w IX DS w roku akademickim 2022/2023 proszeni są o wysyłanie skanu wniosku wraz ze skanem niezbędnych dokumentów na adres zakwaterowania.dokt@info.p.lodz.pl w terminie 26.09. – 09.10.

 

Kompletność wniosków będzie sprawdzana w terminie 09.10. – 16.10.

 

W terminie 16.10. – 23.10. prosimy o dostarczenie oryginału wniosku wraz z dokumentami do przewodniczącej komisji, Aleksandry Chudej zamieszkałej w pokoju 507B w IX DS PŁ (po wcześniejszym mailowym ustaleniu godziny).

 

Wykaz niezbędnych dokumentów: 

  • Wniosek o zakwaterowanie (Application for accommodation)
  • Kopia paszportu z datą, pełnym podpisem i zgodą: ,,Kopię paszportu przekazuję w celu zakwaterowania” (Copy of passport)
  • Potwierdzenie spodziewanej daty przyjazdu (Confirmation)
  • Oświadczenie z datą i pełnym podpisem (Declaration)
  • Kwestionariusz osobowy (Questionnaire)
  • Potwierdzenie przyjęcia do IDS (Confirmation of the admission)
  • Jeżeli doktorant ubiega się o zamieszkanie ze współmałżonkiem – należy dołączyć również: kopie paszportu męża/żony z podpisem, datą i zgodą na przetwarzanie danych osobowych; dokument potwierdzający stan cywilny. Jeżeli mąż/żona jest studentem –  zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające status studenta. Oświadczenie i kwestionariusz osobowy wypełnione przez męża/żonę.

Złożenie własnoręcznego podpisu pod wnioskiem jest równoznaczne z potwierdzeniem rzetelności umieszczonych danych. Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane.


ZA KOMPLETNOŚĆ WNIOSKÓW ODPOWIADA WNIOSKODAWCA. W razie pytań proszę o kontakt mailowy na adres:
zakwaterowania.dokt@info.p.lodz.pl.

 

Proszę nie zostawiać wniosków na portierni akademika.

 

WAŻNE: Studenci uczelni zagranicznych przyjeżdżający do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej przy zakwaterowaniu uiszczają kaucję w wysokości 1000 zł.

Zespół ds. Zakwaterowań SDPŁ

Odwiedź również stronę Osiedle akademickie PŁ

Strona dziala - zabbix