Doktorat wdrożeniowy

 

Image
.

 

 

 

 

 

Program o nazwie „Doktorat wdrożeniowy” został ustanowiony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie Ministerstwo Edukacji i Nauki) w 2017 roku.

Celem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy uczelni wyższych z otoczeniem społeczno - gospodarczym, prowadzonych w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich podmiotami (przedsiębiorstwami, instytucjami), której efektem będzie wdrożenie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej.

Głównym założeniem programu jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, która przyczyni się do rozwoju i poprawy funkcjonowania danego przedsiębiorstwa.

Doktoraty wdrożeniowe to alternatywna droga uzyskania stopnia doktora przeznaczona dla osób, które chcą rozwijać swoja karierę naukową nie rezygnując z pracy zawodowej poza uczelnią.

Program stwarza szansę dla przedsiębiorców na to by wspierać pracę zdolnego pracownika, który rozwiąże praktyczny problem, z którym zmaga się firma. Doktorant koncentrując się na rozwiązaniu konkretnego problemu technologicznego będzie realizował badania naukowe w dwóch miejscach – w przedsiębiorstwie oraz w uczelni prowadzącej szkołę doktorską.

Należy podkreślić, że badania naukowe realizowane w ramach doktoratu wdrożeniowego powinny mieć praktyczne znaczenie dla przedsiębiorstwa i obejmować zadania naukowe oraz zadania wdrożeniowe.

Program „Doktorat wdrożeniowy” to atrakcyjna forma współpracy różnych podmiotów (przedsiębiorstw, instytucji) ze środowiskiem naukowym. Dzięki programowi pracownicy tych podmiotów mogą jako doktoranci realizować projekty naukowe przy wsparciu naukowców z uczelni. W ramach takiej współpracy powstają innowacyjne rozwiązania, które najnowsze osiągnięcia nauki przekładają na praktyczne rozwiązania o wysokim potencjale wdrożeniowym.

 

Korzyści dla doktoranta

  • Udział w prestiżowym programie MEiN.
  • Możliwość podniesienia kompetencji zawodowych i zdobycia specjalistycznej wiedzy.
  • Wsparcie finansowe w formie stypendium doktoranckiego, które wynosi 3450 zł., a po uzyskaniu pozytywnego wyniku oceny śródokresowej zostaje zwiększone do 4450 zł.
  • Doktorant przygotowując rozprawę doktorską mającą usprawnić działanie przedsiębiorstwa  pracuje pod opieką dwóch opiekunów - naukowego i pomocniczego.

Korzyści dla przedsiębiorcy (lub innych podmiotów)

  • Udział w prestiżowym Programie Ministra Edukacji i Nauki, w ramach którego sfinansowane zostanie stypendium dla doktoranta pracującego nad rozwiązaniem problemu będącego wyzwaniem dla przedsiębiorstwa.
  • Przedsiębiorca biorący udział w programie zyskuje szansę na zatrudnienie jednego z najlepszych specjalistów w danej branży który poświeci kilka lat na badania naukowe skupione na rozwiązaniu problemu czy ulepszeniu produktu, przyczyniając się do budowania przewagi rynkowej.
  • Podnoszenie kompetencji własnej kadry bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
  • Dostęp do specjalistów z danej dziedziny lub dyscypliny oraz współpraca z jednostkami PŁ, w których realizowane będą badania w ramach rozprawy doktorskiej.

Korzyści dla uczelni

  • Uczelnie prowadzące szkoły doktorskie uzyskują dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej, co za tym idzie jeśli doktorant do swojej pracy będzie używać np. sprzętu laboratoryjnego uczelnia otrzyma na to dodatkowe pieniądze.

 

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi "Doktoratu wdrożeniowego" zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki

 

Informacje dotyczące Rekrutacji do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej dla kandydatów do programu "Doktorat wdrożeniowy" dostępne są tutaj.

Strona dziala - zabbix