IDEAS NCBR

 

.

 

Jeśli jesteś studentem/studentką lub absolwentem/absolwentką matematyki, informatyki, informatyki technicznej, technologii informacyjnej lub pokrewnej dyscypliny i chciał(a)byś kontynuować karierę naukową, to podziel się z nami swoimi planami, aplikując na stanowisko doktoranta w naszej firmie.

Jako członek zespołu będziesz miał(a) okazję pracować z wieloma autorytetami w dziedzinie sztucznej inteligencji oraz wieloma ekspertami, odnoszącymi sukcesy zarówno w sferze naukowej, jak i biznesowej. Stawiamy na rozwój naukowy pracowników oraz praktyczne zastosowanie wyników badań. 

Jesteśmy spółką zawiązaną przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w celu wsparcia rozwoju młodych naukowców zajmujących się sztuczną inteligencją i rozwiązaniami informatycznymi dla ekonomii cyfrowej. Współpracując z nami masz możliwość łączenia pracy naukowej z kształceniem w szkole doktorskiej. Jest to możliwe z uwagi na to, że nasza działalność stanowi szczególny rodzaj przedsięwzięcia ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wskazanego w art. 119 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Nasza oferta

Podejmując studia doktorskie w ramach naszego programu dodatkowo zyskasz:

 • możliwość realizacji swojego indywidualnego programu badawczego w ramach prowadzonych w IDEAS NCBR badań naukowych,
 • czas poświęcony w szkole doktorskiej traktujemy jako czas pracy w IDEAS NCBR, a Twój harmonogram pracy będzie indywidualnie dostosowany do grafiku zajęć, co umożliwi Ci w pełni skupić na rozwoju, w danym obszarze naukowym bez konieczności martwienia się o codzienne zarobki,
 • rekrutujesz się do szkoły doktorskiej w trybie „poza-limitowym”, IDEAS NCBR zapewni pełne finansowanie Twojego stypendium doktorskiego (IDEAS NCBR przekaże Szkole doktorskiej środki na zapewnienie finansowania Twojego stypendium),
 • zawarta z nami umowa na usługi badawczo-rozwojowe zapewni Ci sumaryczne (łącznie z stypendium) wynagrodzenie w wysokości 10 000 zł brutto,
 • możliwość uzyskania premii innowacyjnej – przyszły udział w korzyściach z komercjalizacji wyników projektu badawczego, który może stanowić dla Ciebie dodatkowe źródło przychodów lub przyszłe miejsce pracy,
 • wsparcie w procesie zakwaterowania na czas pobytu w siedzibie IDEAS NCBR (doktoranci spoza Warszawy),
 • opiekę mentorską dedykowanego opiekuna pomocniczego w ramach wykonywania przez Ciebie prac badawczo-rozwojowych oraz w przygotowaniu rozprawy doktorskiej,
 • pracę z kadrą naukową wysokiego szczebla w środowisku międzynarodowym,
 • elastyczny czas pracy w systemie hybrydowym,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • budżet na wyjazdy na najlepsze konferencje naukowe oraz staże i wizyty studyjne,
 • udział w projektach badawczo-rozwojowych wdrażających najnowsze rozwiązania w obszarze sztucznej inteligencji,
 • program rozwoju kompetencji oraz prowadzenie badań z pomocą doświadczonych naukowców,
 • pakiet benefitów pozapłacowych.

 

 

W jaki sposób skorzystać z naszej oferty

Szczegółową informację, jak aplikować do naszego programu oraz aktualne tematy rozpraw doktorskich znajdziesz na naszej stronie: Szkoły doktorskie - IDEAS NCBR - Inteligentne Algorytmy dla Ekonomii Cyfrowej (ideas-ncbr.pl)

 

Lista tematów udostępnionych przez opiekunów pomocniczych z ramienia IDEAS

 

Zanim zaaplikujesz sprawdź również wymogi rekrutacji ISD PŁ i potwierdź je z opiekunem Twojej pracy doktorskiej.

ZASADY REKRUTACJI ISD PŁ 

LISTA OPIEKUNÓW NAUKOWYCH w ISD PŁ

PORTFOLIO GRUP BADAWCZYCH w PŁ

Strona dziala - zabbix