Przewodniczący Rady Dyscypliny

Image
.

Rada dyscypliny architektura i urbanistyka:

prof. arch. Marek Pabich – przewodniczący RD

 

 

 

 

 

Image
.

Rada dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika:

dr hab. inż. Sławomir Hausman, profesor uczelni – przewodniczący RD

 

 

 

 

 

Image
.

Rada dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja:

dr hab. inż. Anna Fabijańska, profesor uczelni – przewodnicząca RD

 

 

 

 

 

Image
.

Rada dyscypliny inżynieria chemiczna:

Dr hab. inż. Hanna Kierzkowska-Pawlak, profesor uczelni – przewodnicząca RD

 

 

 

 

 

Image
.

Rada dyscypliny inżynieria lądowa i transport:

prof. dr hab. inż. Marcin Kamiński – przewodniczący RD

 

 

 

 

 

Image
.

Rada dyscypliny inżynieria materiałowa:

prof. dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek – przewodniczący RD

 

 

 

 

 

Image
.

Rada dyscypliny inżynieria mechaniczna:

prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak – przewodniczący RD

 

 

 

 

 

Image
.

Rada dyscypliny matematyka:

prof. dr hab. inż. Marek Balcerzak – przewodniczący RD

 

 

 

 

 

Image
.

Rada dyscypliny nauki chemiczne:

prof. dr hab. inż. Małgorzata I. Szynkowska-Jóźwik – przewodnicząca RD

 

 

 

 

 

Image
.

Rada dyscypliny nauki fizyczne:

dr hab. inż. Robert Sarzała, profesor uczelni – przewodniczący RD

 

 

 

 

 

Image
.

Rada dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości:

prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska – przewodnicząca RD

 

 

 

 

 

 

Image
.

Rada dyscypliny technologia żywności i żywienia:

prof. dr hab. inż. Maria Koziołkiewicz – przewodnicząca RD