Harmonogram 2023 r.


 

Treść (rozbudowana)
Harmonogram oceny śródokresowej (luty 2024)

Harmonogram  
oceny śródokresowej w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej  
Politechniki Łódzkiej w roku 2024 dla Doktorantów przyjętych od semestru letniego w roku akademickim 2021/2022

 

Termin 

Czynność 

do 19 stycznia 2024 r. 

Powołanie Komisji ds. oceny śródokresowej przez właściwe Rady Dyscyplin 

do 22 stycznia 2024 r.

Publikacja składów Komisji ds. oceny śródokresowej

do 30 stycznia 2024 r.

Dostarczenie dokumentów (w wersji papierowej  
i elektronicznej) przez Doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Politechniki Łódzkiej od semestru letniego w roku akademickim 2021/2022: 

- mid-term report, 

- opinia Promotora dotycząca postępów doktoranta 

19 – 23 luty 2024 r. 

Przeprowadzenie oceny śródokresowej doktorantów 

do 29 lutego 2024 r. 

Ogłoszenie wyników oceny śródokresowej wraz  
z uzasadnieniem 

0
Harmonogram oceny śródokresowej (wrzesień 2023)

Harmonogram  
oceny śródokresowej w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej  
Politechniki Łódzkiej w roku 2023

 

Termin 

Czynność 

do 15 maja 2023 r. 

Powołanie Komisji ds. oceny śródokresowej przez właściwe Rady Dyscyplin 

do 22 maja 2023 r.

Publikacja składów Komisji ds. oceny śródokresowej

do 22 czerwca 2023 r.

Dostarczenie dokumentów (w wersji papierowej  i elektronicznej) przez Doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Politechniki Łódzkiej w roku akademickim 2021/2022: 

- mid-term report, 

- opinia Promotora dotycząca postępów doktoranta 

4 – 18 września 2023 r. 

Przeprowadzenie oceny śródokresowej doktorantów 

do 29 września 2023 r. 

Ogłoszenie wyników oceny śródokresowej wraz  
z uzasadnieniem 

0

Strona dziala - zabbix