I-23 INSTYTUT ELEKTRONIKI

Treść (rozbudowana)
ZESPÓŁ ANALIZY TEKSTURY OBRAZÓW
Image
Trzy logotypy

Instytut Elektroniki I-23

http://www.eletel.p.lodz.pl/pl/

 

Kierownik:

Prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło

 

Potencjalni promotorzy:

Prof. dr hab. inż. Piotr Szczypiński Prof. dr hab. inż. Michał Strzelecki

 

Osoba do kontaktu:

tel: 42-631-26-42, piotr.szczypinski@p.lodz.pl

 

Zakres działalności:

Techniki przetwarzania obrazów w medycynie i przemyśle spożywczym

 • Analiza tekstury i koloru
 • Modele deformowalne
 • Konwolucyjne sieci neuronowe

 

Działalność obecna:

 1. Badania nad różnymi zastosowaniami analizy tekstury obrazu we wspomaganiu medycznej diagnostyki obrazowej
 2. Analiza ruchu w sekwencjach wideo bezprzewodowej endoskopii kapsułowej (ang. Wireless Capsule Endoscopy, WCE).
 3. Wykrywanie zmian patologicznych w obrazach z kolonoskopii i endoskopii.
 4. Wykrywanie znamion skórnych.
 5. Zastosowanie modeli deformowalnych do regularyzacji dopasowania obrazów 3D.
 6. Klasyfikacja odmian i wad ziaren zbóż (jęczmienia, ryżu, pszenicy).
 7. Ocena jakości wędlin metodą komputerowej analizy obrazu.
 8. Algorytmy rekonstrukcji drzew naczyń krwionośnych.
 9. Rozwój metod rejestracji obrazów.
 10. Zastosowania analizy tekstury w przemyśle spożywczym.

 

Przyszłe działania:

 • Połączenie uczenia głębokiego z analizą teksturą.
 • Dostosowanie technik głębokiego uczenia na potrzeby analizy obrazów żywności
 • Analiza kierunkowości tekstury w odniesieniu do wzrostu i klasyfikacji.
 • Modelowanie 3D ziaren zbóż w celu identyfikacji odmian.

 

Publikacje/patenty/nagrody/granty:

http://www.eletel.p.lodz.pl/eng/index.php/research/recent-publications

 

Słowa kluczowe:

Analiza tekstury; analiza barwowa obrazów; analiza ruchu; uczenie maszynowe; uczenie głębokie; konwolucyjne sieci neuronowe; obrazy dermatologiczne; obrazy endoskopowe; obrazowanie MRI; obrazowa ocena jakości zbóż;

 

Lista propozycji staży w danej grupie badawczej:

The University of Dundee, GB

University of Bergen, NO

National Institute of Standards and Technology, MD, USA

 

 

The portfolio of research groups was created as part of the Programme "STER" – Internationalisation of doctoral schools” as part of the realization of the project “Curriculum for advanced doctoral education & taining – CADET Academy of Lodz University of Technology”.

ZESPÓŁ PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW I OBRAZÓW BIOMEDYCZNYCH I SYSTEMÓW HCI
Image
Trzy logotypy

Instytut Elektroniki I-23

http://www.eletel.p.lodz.pl/pl/

 

Kierownik:

Prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło

 

Potencjalni promotorzy:

Prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło

Prof. dr hab. inż. Michał Strzelecki

Dr hab. inż. Artur Klepaczko

 

Osoba do kontaktu:

tel: 42-631-26-26, pawel.strumillo@p.lodz.pl

 

Zakres działalności:

Techniki analizy obrazu i sygnałów w medycynie, biologii i systemach interakcji człowiek-komputer

 • Opracowywanie algorytmów segmentacji, rejestracji i rozpoznawania obrazów.
 • Badania nad technikami uczenia maszynowego i głębokiego.

 

Działalność obecna:

 1.  Analiza obrazów laryngoskopowych.
 2. Symulacja obrazowania rezonansu magnetycznego.
 3. Modelowanie geometryczne układu naczyń krwionośnych.
 4. Symulacja przepływu krwi.
 5. Analizowanie obrazów zależnych od perfuzji dla mózgu, nerek i prostaty.
 6. Opracowywanie modeli farmakokinetycznych perfuzji tkanek.
 7. Zdalna nawigacja, wizyjne wykrywanie przeszkód, rozwój interfejsów haptycznych.
 8. Konstruowanie tzw. scen dźwiękowych – odwzorowywanie lokalnych cech obrazu (jasność, kolor, tekstura) oraz cech przestrzennych (kształt, wielkość, położenie i relacje przestrzenne) na parametry dźwiękowe.
 9. Rozwój systemów wsparcia dla osób niedowidzących

 

Przyszłe działania:

 • Rozwój metod wspomagania diagnostyki medycznej zaburzeń głosu.
 • Rozwój metod uczenia głębokiego do wykrywania i segmentacji struktur anatomicznych w obrazach biomedycznych różnych modalności.
 • Rozwój modeli farmakokinetycznych w zastosowaniu do nerek, prostaty, trzustki i wątroby w obrazach MRI i CT
 • Rozwój algorytmów telenawigacji dla niewidomych z wykorzystaniem sieci 5G
 • Rozwój skutecznych schematów sonifikacji, które pomogą niewidomym w poruszaniu się i nawigacji.

 

Publikacje/patenty/nagrody/granty:

http://www.eletel.p.lodz.pl/eng/index.php/research/recent-publications

 

Słowa kluczowe:

Analiza tekstury; analiza barwowa obrazów; analiza ruchu; uczenie maszynowe; uczenie głębokie; konwolucyjne sieci neuronowe; obrazy dermatologiczne; obrazy endoskopowe; obrazowanie MRI; obrazowa ocena jakości zbóż;

 

Lista propozycji staży w danej grupie badawczej:

The University of Dundee, GB

University of Bergen, NO

National Institute of Standards and Technology, MD, USA

 

 

The portfolio of research groups was created as part of the Programme "STER" – Internationalisation of doctoral schools” as part of the realization of the project “Curriculum for advanced doctoral education & taining – CADET Academy of Lodz University of Technology”.

Strona dziala - zabbix