III edycja

DOKTORAT WDROŻENIOWY - edycja III

 

W roku akademickim 2019/2020, w III edycji programu Doktorat Wdrożeniowy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Politechnice Łódzkiej finansowanie w łącznej wysokości

4 507 529,44 zł brutto dla 14 projektów.

 

Firmy, z którymi między innymi Politechnika Łódzka współpracuje w ramach III edycji Doktoratu wdrożeniowego:

Image
.
Image
.
Image
.
Image
.
Image
.
Image
.
Image
.
Image
.
Image
.
Image
.
Image
.

Strona dziala - zabbix