Mobilność i konferencje

.

 

Szanowni Doktoranci zrekrutowani w roku 2019/2020,

w ramach projektu "Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej - II edycja" na trzecim i kolejnych latach Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej, w załączniku znajduje się regulamin finansowania mobilności zagranicznych: staży zagranicznych i konferencji.

wnioski można składać od 24 marca 2022 r.

 

Strona dziala - zabbix