Mobilność NAWA ~ uwaga ~ nabór wniosków do 20.X.2022


NAWA stwarza doktorantom możliwość podróżowania w ramach programu STER.

 

Zadanie "Cadet's wings - mobility support" wspiera mobilność zagraniczną najlepszych polskich i zagranicznych doktorantów ISD PŁ poprzez finansowanie wyjazdów. Zadanie przewiduje finansowanie kosztów utrzymania, kosztów podróży i dodatku, będzie realizowane do końca 2023 r. lub do wyczerpania finansowania. 

Image
.

Image
.

  

Głównym celem działań jest zwiększenie mobilności zagranicznej doktorantów, możliwość prowadzenia badań naukowych uzupełniających badania prowadzone w ramach indywidualnych planów badawczych, co w konsekwencji wpłynie na jakość przygotowywanych rozpraw doktorskich.

Nabór wniosków zaplanowano na 2022 r., regulaminy i wszystkie niezbędne dokumenty będą sukcesywnie udostępniane na stronie projektu.

 

Strona dziala - zabbix