Skierowanie na badania

.

 

Informacje nt. badań wstępnych i okresowych kandydatów, studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej.

Na podstawie Rozporządzenia ministra zdrowia z 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. z 2014 poz. 1144 z późn. zm.) w załączeniu przedstawiamy zasady obowiązujące kandydatów, studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej dot. badań wstępnych i okresowych oraz Listę podmiotów, które zostały wybrane w konkursie ofert na wykonywanie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, doktorantów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych z terenu województwa łódzkiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu, stażu uczniowskiego lub kształcenia są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Uwaga: Placówki otrzymały od Urzędu Marszałkowskiego ograniczoną pulę bezpłatnych badań. Politechnika Łódzka nie pokrywa kosztów poniesionych przez studenta w przypadku wykonania badań odpłatnie w żadnej placówce medycznej, w tym w placówce wskazanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Strona dziala - zabbix