Akty prawne

Na tej stronie zamieszczone są wszystkie ważne dokumenty dotyczące kształcenia doktorantów w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Politechniki Łódzkiej. 

Zapraszamy również do zapoznania się z Biuletynem Informacji Publicznej PŁ.

Prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

Strona dziala - zabbix