Harmonogram

Image
.

 

Ocena śródokresowa

 

Realizacja Indywidualnego Planu Badawczego podlega ocenie śródokresowej przeprowadzanej w połowie okresu kształcenia w ISD PŁ. Ocenę śródokresową będzie przeprowadzała komisja ds. oceny śródokresowej, właściwa dla danej dyscypliny.

 

Image
.