Opłata rekrutacyjna

Image
.

 

1. Udział w rekrutacji do ISD PŁ wiąże się z obowiązkiem wniesienia jednorazowej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej za rozpatrzenie aplikacji.

 

2. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 200 zł. Nadanie biegu dalszym czynnościom rekrutacyjnym następuje po uiszczeniu opłaty w pełnej wysokości.

 

Opłata rekrutacyjna

 

Jednorazowa, bezzwrotna opłata rekrutacyjna za rozpatrzenie aplikacji wynosi 200 PLN. Opłatę wnosi się poprzez płatność kartą lub przelewem
na indywidualne konto bankowe:

 

Nr rachunku bankowego w PLN:

PL40 1240 6973 1111 0010 9402 4149

 

Nr  rachunku bankowego w EUR:

PL56 1240 3028 1978 0000 2822 2358

 

Nr  rachunku bankowego  w USD:

PL91 1240 3028 1787 0000 2822 2257

 

Kod SWIFT: PKOPPLPW

 

kod BIC Banku Pekao SA: PKOPPLPW

 

Tytuł wpłaty: imię i nazwisko, nazwa dyscypliny, opłata rekrutacyjna
do ISD PŁ

 

 

W przypadku dokonywania płatności z konta prowadzonego w walucie innej niż PLN lub kartą rozliczaną w walucie innej niż PLN, po stronie kandydata leży obowiązek zastosowania właściwego kursu wymiany na dzień wniesienia opłaty, tak aby konto uczelni zostało uznane kwotą we właściwej wysokości. Ewentualne koszty przewalutowań i innych prowizji, w tym opłat ewentualnych banków pośredniczących, pokrywa Kandydat.

Strona dziala - zabbix